Mohács Város Önkormányzata 59.757.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésére.
2018-09-28 20:00:00

Támogatásban részesült a Mohács Város Önkormányzata által a TOP támogatási rendszeréhez benyújtott „TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007” azonosítószámú, „Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése 2017” című projekt.

Aláírásra került a támogatási szerződés, mellyel Mohács Város Önkormányzata 100%-os, vissza nem térítendő támogatáshoz jutott a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítésére a TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati forrásból. A projekt tárgyát képező intézmény Mohács közigazgatási területén, a 7700 Mohács, Széchenyi tér 1. szám alatt található. A projekt során kazáncserére és napelem telepítésre kerül sor. Cél az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja és energetikai korszerűsítése, valamint, hogy növekedjen a megújuló energia-felhasználás aránya. Jelen projekt keretében akadálymentesítés, műemléki vagy helyi védettséget megalapozó érték megőrzése, nyilvánosság biztosítása és az épületet használók képzése is megvalósul. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 59,75 millió forint európai uniós támogatás segítségével. A fejlesztés előkészítése megindult, a tervek rendelkezésre állnak. A kivitelezés várhatóan 2020 tavaszán elkezdődhet.

 

                       1 3 2 

                         Fejlesztés előtti állapot